in переклади, творчість

CIRCLE

City a constellation.

How often, lost, did we walk
toward the light of the buildings, of which
there was left not a stone! . . .
And who will believe that it was the light we followed?

How often did we go looking
for the mouth of the river,
a bridge, and a peer
in the northern deserts of yards,
but who will believe that there had been a river?

It is only through us that the cities
transgress into oblivion.
We pronounce them
and find them different. However,
next morning you come to the square and recognize it:

Lindens at the end of blooming stand golden,
noiseless.

Translated from the Ukrainian by Nina Shevchuk-Murray
Джерело: http://www.bu.edu/agni/poetry/online/2006/shevchuk-circle.html

Написати відгук

Comment

 1. Так виглядає перегляд запропонований Гуглом з англійської назад на українську 🙂

  Місто сузір’я.

  Як часто, втратили, не ходять
  до світла будівель, з яких
  там не залишилося каменя! . . . . . .
  І хто буде вірити, що це світ, який ми стежили?

  Як часто ми йдемо дивлячись
  в гирлі ріки,
  міст, а сукупність
  У північних пустелях дворів,
  Але хто повірить, що там були річки?

  Це тільки через нас, що в містах
  переступати в Лету.
  Ми вимовляти їх
  і знайти їх різними. Однак,
  Наступного ранку ви прийшли на площу і визнати його:

  Лінден в кінці квітучі стоять золоті,
  безшумні.